Related Data

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ใช้RFID ในระบบจับเวลาการแข่งขัน
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ใช้RFID ในระบบจับเวลาการแข่งขัน

รายการแข่งขันมาราธอนระดับนานาชาติที่มีการจัดแข่งขันกันทั่วโลก จึงได้นำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการจับเวลาการแข่งขัน โดยการติดตั้งแท็ก RFID เข้ากับนักวิ่งทุกคนและติดตั้งเครื่องอ่าน RFID ไว้ที่จุด Start และจุด Finish (ถ้าเส้นทางการวิ่งเป็นแบบ Circuit คือจุด Start และ Finish นั้นเป็นจุดเดียวกันก็ทำการติดตั้งเครื่องอ่าน RFID เพียง จุดเดียว) เพื่อทำให้เกิดระบบการจับเวลาการวิ่งของนักวิ่งแต่ละคนอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นการจับเวลาแบบ Net Time (เวลาที่นักวิ่งแต่ละคนใช้ในการวิ่งจริงจากจุด Start ถึง Finish) ซึ่งไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบกันระหว่างนักวิ่งที่อยู่หัวแถวกับหางแถวในเส้น Start”
++อ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารดาวน์โหลดนะครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย
http://www.rfid.or.th
ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ใช้RFID ในระบบจับเวลาการแข่งขัน