BOOK DROP (WALL MOUNTED)

MODEL : BD T2

เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ ชนิดติดผนัง
มิติใหม่ของเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติ ชนิดติดผนัง ที่มีการออกแบบตัวเครื่องให้มีความทันสมัย มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ (23" Touch Screen Monitor) ตอบสนองต่อการใช้งานอย่างรวดเร็วเพียงแค่สัมผัส หน้าจอโปรแกรม ใช้ง่ายไม่ซับซ้อน มีกล้องบันทึกภาพของผู้ใช้ และภาพหนังสือที่คืนเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด มีชัตเตอร์เปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อรับคืนหนังสือ มีระบบสายพานลำเลียงพร้อมคัดแยกหนังสือลงถังตามหมวดหมู่ ทำให้ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ได้เป็นอย่างดี และสามารถเปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง 

คุณสมบัติมาตรฐาน : 
- คืน และยืมต่อทรัพยากรณ์ห้องสมุดด้วยระบบสัมผัสหน้าจอ
- หน้าจอระบบสัมผัสขนาดใหญ่ (23" Touch Screen Monitor) 
- รองรับการใช้งาน 2 ภาษา (ไทย, อังกฤษ)
- สามารถรับและส่งสัญญาณคลื่นความถี่ UHF RFID 
- ระบบเลือกพิมพ์/ไม่พิมพ์ใบบันทึกรายการ (Receipt) 
- ระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ เมื่อพิมพ์ใบบันทึกรายการยืม (receipt) เสร็จสิ้น
- กล้องบันทึกภาพบหน้าผู้ใช้งานมีความละเอียดสูง
- มีเครื่องสำรองไฟ (UPS) ช่วยให้ใช้งานได้กรณีไฟฟ้าดับกระทันหัน
- ระบบเสียง Stereo
- ไฟ LEDs แสดงผล 16 ล้านสี (RGB Color) 
- รองรับบัตรสมาชิกห้องสมุดชนิดบัตร RFID บัตรมายแฟร์ และบัตรบาร์โค้ด
- ระบบชัตเตอร์เปิด/ปิด อัตโนมัติ
- ระบบคัดแยกหนังสืออัตโนมัติ