UHF SECURITY GATE T1

MODEL : USG T1

ประตูป้องกันทรัพยากรสูญหาย
ใส่ใจในการออกแบบให้ดูแตกต่างจากประตูป้องกันทรัพยากรสูญหายทั่วไปมีการใช้ไฟแสดงสถานะที่โดดเด่น และสามารถปรับการแสดงไฟได้มากถึง 16 ล้านสี (LED RGB Color) รูปทรงดูทันสมัย คัดสรรวัสดุพิเศษที่มีความสวยงาม คงทน ติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย

คุณสมบัติมาตรฐาน 
- ระบบป้องกันทรัพยากรสูญหาย สามารถตรวจจับสัญญานได้อย่างแม่นยำ
- สามารถปรับระยะการอ่านสัญญาณให้เหมาะสมกับสถานที่การใช้งานจริง 
- ระบบนำจำนวนคนเข้า/ออก ที่มาใช้บริการห้องสมุด
- รับ/ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ UHF RFID (920-925 Mkz)
- ไฟ LEDs ปรับตั้งค่าการแสดงผลได้ 16 ล้านสี (RGB Color) 
- สัญญาณเสียงเตือนเมื่อมีทรัพยากรห้องสมุดที่ไม่ถูกยืมผ่านประตูสามารถปรับเสียงได้