บริษัท เทรซ ออน จำกัด

สมบูรณ์ • ใช้งานได้จริง • ใช้งานง่าย • เฉพาะเจาะจง


    บริษัท เทรซออน จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม เจริญอักษร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านระบบบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นของบริษัทต่างๆในการช่วยแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีของการใช้คลื่นความถี่วิทยุ RFID ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมากอย่างต่อเนื่องความมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจต่างๆ โดยระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี RFID ทำให้ เทรซออน มีความเชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในการดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี RFID ที่มีความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมแก่การใช้งานที่มีความแตกต่างกันออกไป
     เพื่อระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี RFID ที่มีความสมบูรณ์ เทรซออน มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมปรัชญาทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ Holistic : ระบบบริหารจัดการที่มีความสมบูรณ์, Practicality : ระบบบริหารจัดการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง, Ease : ระบบบริหารจัดการที่ง่ายต่อการใช้งาน และ Focus : ระบบบริหารจัดการที่เจาะจงประเภทการใช้งาน เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี RFID ที่มีความสมบูรณ์ เทรซออน มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับท่าน ในราคาที่เหมาะสม การบริการที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด เทรซออนจึงเป็นทางเลือกสู่ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี RFID ที่สมบูรณ์แบบของท่าน

 

TraceoN's

system

Innovative library automation solutions

OUR

PARTNER

Star RFID
Logo
SINSAKHON
KOLLAKORN
Star System
C.A.S
NXP
Alien Technology